PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

La PNL és un conjunt de models, tècniques i recursos destinats a ser aplicats tant a la vida quotidiana com a la vida professional. Ens ajuda a adquirir habilitats per actuar, pensar i sentir de forma efectiva en el món. Podríem definir la PNL com l’estudi de l’experiència subjectiva, és a dir la manera com les persones filtrem, “interpretem”, la informació que percebem a través dels sentits. La finalitat de la PNL és incrementar les opcions per tal que les persones aconsegueixin els objectius que desitgen en els diferents camps de l’activitat humana, i alhora millorar la seva qualitat de vida.

Els programes de PNL que organitzem:

  • Practitioner
  • Màster
  • Trainer’s Training
  • Hipnosis Ericksoniana

Cada curs és de 90 hores. Practitioner i Trainer es poden realitzar en modalitat MENSUAL (un divendres tarda i dissabte al mes) o INTENSIU (10 dies seguits a l’estiu). Cada any se solen realitzar dos tallers d’Introducció a la PNL.

Mé informació a Espai Sinàptic – Formació en PNL

Logo-AEPNL

Tots els cursos de PNL són acreditats per l'Associació Espanyola de PNL i impartits exclusivament per didactes autoritzats.

Vols més informació d'aquesta especialitat?