FORMACIONS

Les formacions es basen en un cicle anual (octubre-juny), amb recorreguts diversos. Hi ha formacions per aprendre una metodologia i les seves tècniques, mentre d’altres son processos d’autoconsciència i interioritat. Actualment oferim, a través d’Espai Sinàptic, aquestes formacions.

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

La PNL és un conjunt de models, tècniques i recursos destinats a ser aplicats tant a la vida quotidiana com a la vida professional. Ens ajuda a adquirir habilitats per actuar, pensar i sentir de forma efectiva en el món. Podríem definir la PNL com l’estudi de l’experiència subjectiva, és a dir la manera com les persones filtrem, “interpretem”, la informació que percebem a través dels sentits. La finalitat de la PNL és incrementar les opcions per tal que les persones aconsegueixin els objectius que desitgen en els diferents camps de l’activitat humana, i alhora millorar la seva qualitat de vida.

Els programes de PNL que organitzem:

 • Practitioner
 • Master
 • Trainer’s Training
 • Hipnosis Ericksoniana

Cada curs és de 90 hores. Practitioner i Trainer es poden realizar en modalitat MENSUAL (un divendres tarda i dissabte al mes) o INTENSIU (10 dies seguits a l’estiu). Cada any se solen realizar dos taller d’Introducció a la PNL.

Logo-AEPNL
Tots els cursos de PNL son acreditats per la Asociación Española de PNL i impartits exclusivamente per didactes autoritzats.

AVANÇAT EN AUTOCONEIXEMENT

Procés psicoespiritual

Sabem que moltes persones cerquen un procés més exploratiu, vivencial i psicoespiritual. Ja no en tenen prou amb formacions estructurades, aprenentatge de models o aplicació de tècniques. Volen anar més a fons. I no ho volen fer soles.  Aquestes persones són, per a nosaltres, els emprenedors i les emprenadores existencials. I els proposem un procés Avançat en Autoconeixement.

La metodología és fonamentalment vivencial, a través del treballa de cos, la meditació i l’exploració interior.

Pràctiques, seminaris i retirs

Les pràctiques es realitzen a partir de 3 retirs d’interioritat (Residencials de tardor, Setmana Santa i estiu) i seminaris a Kairós Institut de 2/3 dies al llarg de l’any.

Els seminaris i retirs són independents entre ells, tot i que mantenen un cert ordre per a qui vulgui seguir-los com a procés de interiorització. Es pot participar quan es vulgui i en els que es vulgui.

Impartició del programa

El programa el facilita Xavier Guix i Ivana Navarro conjuntament amb l’equip d’Espai Sinàptic i Kairós Institut.

Per a les persones que tinguin prevista una alta participació, tenen a disposició diferents recorreguts de inscripció i pagament.

 • Recorregut seminaris
 • Recorregut retirs
 • Recorregut seminaris + retirs

També hi ha avantatges per als ex-alumnes.
Programes, dates i horaris concrets consultar el calendari o demanar informació a info@espaisinaptic.com

WORKSHOPS EMPRESA

Activitats formatives per a empreses I organitzacions. Els nostres àmbits d’especialització son:

 • Prevenció i resolució de conflictes
 • Clima laboral
 • Neuroeficacia
 • Comunicació assertiva
 • Intel·ligència emocional
 • Treball en equip
 • Kairós: rendiment i productivitat sostenible
 • Worshops creatius per pensar diferent i innovar

Sol·licita informació aquí mateix