ESCOLA DEL TEMPS

L’equip de Kairós, quan observem les causes d’una gran part de les dificultats que tenim a la vida, ens adonem que el substrat que hi ha al darrera és una determinada concepció del temps. Hi ha qui considera que no té temps, qui considera que el temps ja li ha passat, qui considera que ja no li queda temps, qui es veu massa gran, massa jove, massa tard o massa d’hora. Tot té a veure en com vivim el temps. Això sol justifica la creació d’una escola del temps que ajudi a desvetllar el meta programa que cadascú està realitzant sense adonar-se’n prou. L’escola també es justifica per la necessitat de disposar d’un temps per a un mateix, en el qual reflexionar i aprendre sobre aspectes que sovint ens depassen la comprensió. Per això convidem tothom a fer-se temps amb nosaltres.

Com funciona l'escola

  • L’escola s’organitza en diverses classes temàtiques
  • Cada temàtica s’organitza en classes quinzenals de diferents durades (un, dos o tres trimestres) Un alumne pot triar participar en tots els trimestres d’una matèria, només en alguns o fins i tot només en sessions concretes.
  • Cada classe està organitzada en sessions de 3 hores (de 18 a 21 hores)
  • Pots confeccionar el teu horari com desitgis i més et convingui.

Diverses opcions d’inscripció

  • Tot el curs (3 trimestres): 630 euros (70 euros/mes)
  • Un trimestre: 240 euros (80 euros/mes)
  • Una classe: 50 euros

CLASSES

Aparellament i sexualitat

L’ésser i el temps

Cartografia de l'ànima